| |

Grup d'Investigació El nen i l’adolescent en el discurs analític
“La violència en l’imaginari, el simbòlic i en el real”

Per al curs 2018-2019, ens proposem continuar el treball iniciat el curs passat, en el que –seguint les orientacions del text de J.A. Miller: “Nens violents”- vàrem estudiar les diferències clíniques entre la violència com a símptoma xifrat pel simbòlic i la violència com a manifestació en brut de la pulsió.

Aquest any volem prosseguir aquest treball abordant la violència en els nens i els adolescents a partir de l’ús metòdic dels tres registres lacanians (Real, Simbòlic i Imaginari) així com les seves formes de nuament  i desnuament.

Per això elaborarem una bibliografia general de referència i un programa a seguir d’acord amb la modalitat instaurada en els últims anys: en cada reunió tindrà lloc una presentació teòrica d’un punt del programa seguida de la discussió d’un cas clínic que aporti material interessant sobre el tema.

 

 

 

RESPONSABLES   Carmen Grifoll , Jorge Sosa , Victoria Vicente
Calendari

24 octubre, 21 novembre, 12 desembre, 9 gener, 13 febrer, 13 març,  3 abril, 8 maig, 5 juny

Horari: Dimecres, a les 20 h.

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs -