Àrea de la Tètrada | Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud | Mòdul A. Ferenczi

1er Quadrimestre. El que el Cas Ferenczi ens ensenya sobre la transferència i el desig de l’analista

Al 1928, Sándor Ferenczi introdueix el que podríem considerar una segona regla analítica: l’analista ha d’haver-se analitzat. No obstant, les vicissituds del seu anàlisi “interminable” amb Freud permeten veure que no n’hi ha prou amb “estar” en el dispositiu analític sinó que el subjecte ha de consentir a cedir una part de gaudi i, en aquest cas, no semblava disposat. Això es el que ens diu Freud, el que trobem de la seva posició d’analitzant a la Correspondència entre ells dos i el que revela la posició que Ferenczi mantenia en la transferència com analista, segons podem rastrejar en la seva extensa obra. Aquesta posició no serà sense conseqüències en la seva elaboració teòrica, el que permet dir a Lacan, en el seu Seminari de 1964 que “en la contribució que cada analista fa de la teoria de la transferència, pot llegir-se el seu desig”.

A l’any 2002, el psicoanalista Serge Cottet es va referir a Ferenczi com “el sisè cas de Freud”. Si bé no contem amb un historial clínic, como amb els “Cinc psicoanàlisis”, aquests petits comentaris que trobem en l’obra freudiana, en el Diari Clínic de Ferenczi o en la Correspondència, ens permeten abordar el material del que disposem com un més dels casos freudians, ric en ensenyances sobre l’articulació entre episteme, clínica i política que requereix la psicoanàlisi.

 

Cottet, Serge., “El sexto caso de Freud”, en Doce estudios lacanianos, Buenos Aires, UNSAM Edita, 2013.

Ferenczi, Sandör., “Dificultades técnicas de una caso de histeria”, Psicoanálisis III, Espasa-Calpe, 1981.

Ferenczi, Sandör. “Contraindicación de la técnica activa”, en Psicoanálisis IV, Madrid, Espasa-Calpe, 1984.

Ferenczi, Sandör., “La elasticidad de la regla psicoanalítica”, en Psicoanálisis IV, Op. Cit.

Ferenczi Sandör., “Principio de relajación y neocatarsis”, en Psicoanálisis IV, Op. Cit.

Ferenczi., Sandör., “El análisis infantil en el análisis de niños” (1931), Psicoanálisis IV, Op. Cit.

Ferenczi, Sandör., “Notas y fragmentos”, en Psicoanálisis IV, Op. Cit.

Ferenczi, Sandör., Diario Clínico, Buenos Aires, Conjetural, 1988.

Freud, Sigmund., “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”, Obras Completas, vol. XII, Buenos Aires, Amorrortu Editores 1984.

Freud, Sigmund., “Análisis terminable e interminable”, O. C., Op. cit., Vol. XXIII.

Freud, Sigmund., Ferenczi, S., Correspondencia, Madrid, Síntesis, 2001.

Lacan, Jacques., “Variantes de la cura tipo”, Escritos 1, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013.

Lacan, Jacques., El Seminario, libro 8, La transferencia, Buenos Aires, Paidós, 2003.

Lacan, Jacques., El Seminario, libro 11,Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987.

Lacan, Jacques., “Proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela”, en Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012.

RESPONSABLE   Margarita Álvarez

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019