Àrea de la Tètrada | Seminaris d’investigació | Anual

Mòdul A. Llegir Lacan

Per on començar? —Per on sigui, sempre que sigui des de l’interior del text i deixant en suspens qualsevol bona voluntat de comprendre. “Els ho repetim als nostres alumnes: Cuideu-vos-en de comprendre! I deixeu aquesta categoria nauseabunda als senyors Jaspers i associats. Que una de les seves orelles s’ensordeixi en la mateixa mesura que l’altra ha de ser aguda.” (Écrits, p. 471)

Però aleshores, per on entrem? —Per la porta que el text mateix ens indica, encara que sigui en aquell “estretament que segons la meva opinió no ha de deixar al lector una altra sortida que la de la seva entrada, la qual jo prefereixo difícil.” (Écrits, p. 493).

Doncs sí, m’ho posa vostè difícil. I tot això, per a què? —Sostenim que la disciplina de lectura del text de Lacan, quan se segueix d’una manera que estigui d’acord amb el seu propi ensenyament, té efectes de formació per al psicoanalista.

Nosaltres començarem pel primer del seus Escrits, “El Seminari sobre La carta robada”, allà on ens introdueix a la lògica del significant en l’inconscient freudià.

Bibliografia

Freud, Sigmund. “Lo inconsciente”. Obras Completas. Biblioteca Nueva, Madrid 1972, pp. 2061-2082.

Lacan, Jacques. “El Seminario sobre La carta robada”. Escritos, Ed. Siglo XXI, México 1971, pp. 5-55.

Lacan, Jacques. El Seminario 2, “El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica”. Editorial Paidós, Barcelona 1983.

Miller, Jacques-Alain. El establecimiento de "El Seminario" de Jacques Lacan, Tres Haches, Buenos Aires 1999.

Miller, Jacques-Alain. Todo el mundo es loco. Paidós, Buenos Aires 2013.

RESPONSABLE   Miquel Bassols

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019