Àrea de la Tètrada | Seminaris d’investigació | Anual

Mòdul B. Nominacions del Real L'angoixa a la clínica de la neurosi i la psicosi

Des de la psicoanàlisi ens acostumem a veure l'angoixa com una funció útil, com una senyal d'alerta que desperta el subjecte que dormia en els braços del principi del plaer. Però, a més d'aquesta cara de l'angoixa, hi ha una altre en la que el subjecte es veu confrontat amb la presència pertorbadora i opaca de trossos del Real que el destitueixen i detenen en el moment d'anomenar la causa i la raó del seu estat. És aquesta raó que va portar a Jacques Lacan a definir l'angoixa com una "nominació del Real". Efectivament, l'angoixa té un llaç directe amb la cosa impensable.

En el Seminari X, Lacan havia definit l'angoixa com "l'únic afecte que no enganya", seguint els camins oberts per Freud al senyalar que l'angoixa estava connectada amb el forat de l'Altre, el que, a la neurosi, prenia la forma d'una interrogació del subjecte pel "desig de l'Altre". A la psicosis, també, el forat de l'Altre pot prendre formes diverses de significació, encara que no sigui interpretat en termes de desig (això es el que ens va portar recentment a parlar de "neo-angoixa psicotica").

En el nostre recorregut interrogarem les noves formes del Real que sorgeixen a l'actualitat, tals com l'afecte de desesperació a la melancolia en la trobada amb una pèrdua real, on l'angoixa pot emergir en un estat de fúria i agitació. Segons l'experiència clínica, aquestes noves formes de l'angoixa es presenten principalment com angoixes de separació. La "posició melancòlica" seria doncs un dels majors vèrtex de l'angoixa de la nostra era.

 

Bibliografía:

1. Lacan, Jacques., El Seminario, Libro XXIV, RSI, inédito.

2. Lacan, Jacques., El Seminario, Libro X, La Angustia, Buenos Aires, Paidós, 2006.

3. Miller, Jacques.-Alain., La angustia. Introducción al Seminario X de J. Lacan, Madrid, Gredos- ELP, 2013.

4. Palomera, Vicente., “Neo-angustia psicótica”, X Congreso de la AMP, Barcelona, 2018.

5. Laurent, Eric., “Disruption de la jouissance dans les folies sous transfert”, X Congreso AMP, Barcelona, 2018.1. [1] Miller, J.-A., La angustia. Introducción al Seminario X de J. Lacan, Gredos- ELP. Madrid, 2013.

RESPONSABLE   Vicente Palomera

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019