Àrea de la Tètrada | Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana | Mòdul A. El lloc i el lligam

2n Quadrimestre. Vincle i no relació

El curs de Jacques-Alain Miller El lloc i el lligam (2000-2001) fa coincidir l’entrada en el segle XXI amb un pas decidit cap a tenir en compte totes les implicacions del darrer ensenyament de Lacan. Efectivament, a partir de la constatació de la inexistència de l’Altre i l’afirmació correlativa de l’existència de l’U, que posen en qüestió els conceptes amb els quals Lacan havia formalitzat l’inconscient freudià, la psicoanàlisi s’havia d’enfrontar amb la tasca de cercar un nou fonament. ¿Com pensar, doncs, la possibilitat de la transferència a partir de la tèsi central del darrer ensenyament, d’acord amb la qual no hi ha relació? Miller mostra amb claredat l’enorme treball que du a terme Lacan al llarg d’anys decisius, en els quals ja es plantejava, amb una anticipació sorprenent, què podia ser una psicoanàlisi que no depengués de les premises d’una época el final de la qual ja s’insinuava.

 

En la lectura de la segona meitat del curs El lloc i el llaç, ens centrarem en la problemàtica que suposa la necesitat de refundar la possibilitat del vincle –i, particularment, el vincle de la transferència– mitjançant les modalitats de suplència que permeten anar més enllà d’allò què, tot parafrasejant Miller, qualificarem con un autisme d’estructura.

 

Posarem una atenció particular a algunes referències importants de Lacan en les quals es basa el curs de Miller: sobretot el Seminari XI, el Seminari XX i el XXIII, però sense oblidar-ne d’altres. Tindrem molt en compte la clínica de la fi de l’anàlisi, tal com queda reflecita en els testimonis d’AE.

 

Bibliografia

 

 

Miller, J.-A., El lugar y el lazo, Paidós, capítols XI a XXI.

Freud, S., “Inhibición, síntoma y angustia”, Obras completas, Amorrortu.

Lacan, J., El Seminario, libro 8, La transferencia, Paidós, capítol XXV.

Lacan, J., El Seminario, libro 10, La Angustia, Paidós, capítols II, VI, XII.

Lacan, J., El Seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, capítols XI, XII y XX.

Lacan, J., “Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11”, Otros escritos, Paidós.

Lacan, J., El Seminario, libro 20, Aún, Paidós, capítols I, II y VIII

Lacan, J., El Seminario, libro 23, El sinthome, Paidós, capítols I, II, III, VI y VIII.

RESPONSABLE   Enric Berenguer

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019