Àrea de la Tètrada | Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan | Mòdul A. Pulsió

1er Quadrimestre. Circuït corporal de la pulsió parcial

“El muntatge de la pulsió és un muntatge que es presenta primer com quelcom sense cap ni peus –té el sentit que adquireix quan es parla del muntatge en un collage surrealista” Jacques Lacan, 1964.

 

Al 1924 Freud desagrega la divisió dels models de dualisme pulsional que al llarg dels seus assajos clínics han anat desplaçant les seves hipòtesis sobre les vicissituds de la sexualitat, a partir de l’invariant de què allò que li dona valor al símptoma –del qual cada un pateix i es queixa, al temps que, de manera paradoxal, no vol desprendre’s a cap preu- és el fet que, el símptoma ofereix un embolcall a una satisfacció substitutiva de la pulsió.

 

És en l’abordatge de les tres figures del masoquisme –erogen, femení i moral- quan Freud afirma, contundent, que la clínica sota transferència ha posat de manifest el pressupost que en el camp pulsional “el fet accidental exerceix el paper principal en l’anàlisi i el domina casi sense residus”; i afegeix que a causa d’aquesta contingència “es produeixen una barreja i una combinació molt bastes i de proporcions variables, entre les dos classes de pulsió; així no hem de comptar amb una pulsió de mort i una de vida pures, sinó nomes amb contaminacions d’elles, de valors diferents en cada cas. Per efecte de diferents factors, a una mescla de pulsions pot correspondre-li una desmescla”*.

Deixant-nos guiar per la premissa de la contingència pulsional, juntament amb les indicacions de Jacques Lacan en el Seminari “Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi”, seguirem a la lletra algunes de les discòrdies pulsionals que marquen els tres models dualistes freudians i els residus, les restes de real, que insisteixen en la cura.

Bibliografía:

*Freud, Sigmund., “El problema económico del masoquismo”, Obras completas, Vol. XIX, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1995, p. 170.

Freud, Sigmund., “Tres ensayos de teoría sexual” (1905) Obras completas, Op. Cit.. Vol. VII.

Freud, Sigmund., "Pulsiones y sus destinos" (1915), Obras Completas. Amorrortu editores, , Op. Cit., Vol. XIV.

Lacan, Jacques., El Seminario, Libro XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2010.

RESPONSABLE   Rosa M. Calvet

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019