Àrea de la Tètrada | Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica | Anual

Mòdul A. Els afectes i el cos

En el seminari sobre L’angoixa,Lacan diferencia angoixa d’emoció referint-se a l’angoixa com a l’únic afecte que no enganya. A “Televisió” torna a repensar els afectes des de l’ètica i les passions de l’ànima, les passions de l’objecte a com refereix J.-A. Miller a “Extimitat”: la tristesa, la gaia ciència, la felicitat, la beatitud, l’avorriment, el mal humor. Afectes, passions, que donen compte dels efectes del llenguatge sobre el cos en la seva vessant de gaudi i en les seves relacions amb l’Altre. A partir de la presentació i de la lectura de seqüències clíniques ens orientarem en dues indicacions de Lacan que destaca J.-A. Miller a “A propòsit dels afectes en l’experiència analítica”: verificar l’afecte i el que en l’afecte preval de l’inconscient.

Bibliografía

AAVV, Affects et passions, La cause du désir 93, Revue de l’École de la Cause freudienne, Août 2016.

Brousse, Marie-Helene, “Affectés du langage”, La Cause du Désir 93,pp.4-593,op.cit.

Lacan, Jacques. “Televisión”, Otros escritos, Ed.Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 535-572.

Laurent, Éric. “Las pasiones del ser. Seminario de Bahía”, Los objetos de la pasión, ed. Tres haches, Buenos Aires,pp. 8-93.

Miller, Jacques-Alain, “A propósito de los afectos en la experiencia analítica”, Matemas II, Ed. Manantial,” Buenos Aires, 1988, pp. 147-164.

(“Les affects dans l’expérience analytique”, La Cause du Désir 93, op.cit. pp.98-111)

Miller, Jacques-Alain, Extimidad, Ed.Paidós, Buenos Aires, 2001, pp.464-468.

RESPONSABLE   Elvira Guilañá

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2018 - 2019