Àrea de la Tètrada | Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica | Anual

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

“...les qüestions tècniques són sempre qüestions ètiques...” Jacques-Alain Miller

 

Miller fa una aportació important al concepte de repetició que Lacan elabora, com la seva segona teoria, en el Seminari XI. Es tracta d’una divisió operativa que situa per una banda, la repetició d’allò que es diu, el que es repeteix en el dit, i per altra, la iteració, el que es repeteix del cantó del fer.

La iteració és una referència al funcionament simptomàtic. Sens dubte, aquesta diferència permet un altra aproximació al que Lacan senyalava en el Seminari XX: l’analista llegeix en el que ha incitat a l’ analitzant a dir, les condicions del seu gaudi. Per això l’analista llegeix més enllà de la repetició, la iteració. Tenir en compte la repetició/iteració  és el que permet orientar-se en la conducció de la cura pel funcionament. En última instància, es tracta de saber com el subjecte s’adapta al que hi ha: hi ha l’Un i també el cos com l’Altre del significant i això es manifesta en un funcionament, el que permet dir que el subjecte “és” el que fa. 

RESPONSABLE   Hebe Tizio

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge