Àrea de la Tètrada | Seminaris d’investigació | Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

La invenció del sintagma de “psicosis ordinària” per part de J.A. Miller, al 1998, sorgeix per la necessitat de sortejar la rigidesa de la clínica binaria, que a partir del Nom del Pare, distingeix la neurosi i la psicosi. És la clínica estructural que ara podem anomenar, clàssica.

Aquesta clínica, segons J.A. Miller, de caràcter principalment binari, en la pràctica oposava dificultats diagnòstiques: histèria o esquizofrènia? Obsessió o paranoia?

L’última ensenyança de Lacan, limita el concepte d’estructura, per donar lloc a nous paradigmes que obren la perspectiva d’una clínica més pragmàtica- sense oblidar la clínica clàssica- a l’hora d’abordar els casos que es presenten en la nostra pràctica.     

Bibliografia:

Lacan, J., “De una cuestión  preliminar a todo tratamiento posible de  las psicosis”, Escritos 2, Siglo XXI editores, 1989, p.556.

Miller, J-A. y otros: La psicosis ordinaria, Colección ICBA, Paidós, Buenos Aires, 2003.

Miller, J-A., “Efecto de retorno sobre la psicosis ordinaria”, Freudiana nº 58, Barcelona, 2010.  

RESPONSABLE   Lucía D'Angelo

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge