Àrea de la Tètrada | Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud | Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

L’estil de Freud en l’exposició d’aquest cas, és diferent al que emprà en els altres. S’assembla a una investigació arqueològica en la que és necessari reconstruir els diferents estrats. D’aquí que la seva lectura no sigui fàcil donat que no hi ha un ordre cronològic.  Però nosaltres comptem per orientar-nos amb les sessions que Jacques-Alain Miller va dedicar al cas durant el curs 1987-1988.

En les nostres reunions intentarem trobar el fil que lliga les diferents identificacions –senyalades per Freud- amb les pulsions i els seu valor de gaudi.

Hi ha una pregunta que ja Lacan havia assenyalat al 1952. Es van complir els tres temps de l’Èdip? Les discontinuïtats que J-A. Miller senyala permeten distingir un primer temps, “ser com el pare”, i un segon, “ser l’objecte del pare”. Aquesta inversió no va sense diferents objectes erògens que la pulsió contorneja. 

Per últim, la referència de Lacan al fantasma respecte l’escena del ja conegut somni, aporta una nova llum donat que fins aquest moment no havia estat comentada: el veure i donar-se a veure de la pulsió escòpica posen en joc l’objecte mirada. I això no serà sense conseqüències en el llarg recorregut amb diferents analistes per a seguir sent objecte d’ocupació.

 

Bibliografia:

 

Freud, S., De la historia de una neurosis infantil, Obras completas, vol. XVII, Amorrortu Editores, 1981.

Lacan, J., Seminario sobre el hombre de los lobos (1952), Notas de un oyente, Inédito.

Lacan, J., El seminario, Libro XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987.

Miller, J-A., El hombre de los lobos, Un seminario de investigación psicoanalítica, Gredos, 2011

RESPONSABLE   Estela Paskvan

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge