Àrea de la Tètrada | Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud | Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

L’estil de Freud en l’exposició d’aquest cas, és diferent al que emprà en els altres. S’assembla a una investigació arqueològica en la que és necessari reconstruir els diferents estrats. D’aquí que la seva lectura no sigui fàcil donat que no hi ha un ordre cronològic.  Però nosaltres comptem per orientar-nos amb les sessions que Jacques-Alain Miller va dedicar al cas durant el curs 1987-1988.

En les nostres reunions intentarem trobar el fil que lliga les diferents identificacions –senyalades per Freud- amb les pulsions i els seu valor de gaudi.

Hi ha una pregunta que ja Lacan havia assenyalat al 1952. Es van complir els tres temps de l’Èdip? Les discontinuïtats que J-A. Miller senyala permeten distingir un primer temps, “ser com el pare”, i un segon, “ser l’objecte del pare”. Aquesta inversió no va sense diferents objectes erògens que la pulsió contorneja. 

Per últim, la referència de Lacan al fantasma respecte l’escena del ja conegut somni, aporta una nova llum donat que fins aquest moment no havia estat comentada: el veure i donar-se a veure de la pulsió escòpica posen en joc l’objecte mirada. I això no serà sense conseqüències en el llarg recorregut amb diferents analistes per a seguir sent objecte d’ocupació.

 

Bibliografia:

 

Freud, S., De la historia de una neurosis infantil, Obras completas, vol. XVII, Amorrortu Editores, 1981.

Lacan, J., Seminario sobre el hombre de los lobos (1952), Notas de un oyente, Inédito.

Lacan, J., El seminario, Libro XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Buenos Aires, Paidós, 1987.

Miller, J-A., El hombre de los lobos, Un seminario de investigación psicoanalítica, Gredos, 2011

RESPONSABLE   Estela Paskvan

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2017 - 2018