Àrea de la Tètrada | Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud | Mòdul B. "L' home dels llops"

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

En el relat del cas de l’Home dels Llops, Freud busca quelcom nou sobre la neurosi infantil, a partir de la seva observació en l’adult. Una zoofòbia, nucli infantil de la neurosi de l’Home dels Llops, li permet descobrir l’organització pulsional al voltant del pare. Però, en la seva lluita per esclarir el cas des de la lògica de la neurosi, de seguida sorgeixen les dificultats. El subjecte refereix fenòmens el contingut dels quals escapa a aquesta lògica. I, juntament a la repressió, Freud es veu forçat a introduir un concepte del que ningú, abans de Lacan, s’havia adonat: el de Verwerfung, forclusió. Freud aplica aquest terme a l’al·lucinació del dit tallat, que apareix com quelcom singular i totalment descontextualitzat. També al record de l’aleteig de la papallona negra i groga, deslligat de tota cadena associativa. Més enllà del pare, aquestes ales que s’obren i es tanquen, escriuen la lletra V. Aquesta xifra, en el seu valor de gaudi, és el que sobrevola el relat de l’escena originaria. Una escena causal en tant que deixa un rastre d’escriptura, plena de gaudi, que l’Home dels Llops acaba prenent com una sigla del seu nom: Wolfman.

 

Bibliografia:

 

Freud, S., “De la historia de una neurosis infantil”, Obras Completas, vol. XVII, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1984.

Lacan, J., “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Escritos 2, Méjico, Siglo XXI Editores, 1984.

Miller, J.-A., El Hombre de los lobos. Un seminario de investigación psicoanalítica. Editorial Gredos, Madrid, 2011.

RESPONSABLE   Anna M. Castell

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge