Àrea de la Tètrada | Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana | Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

En el curs de Jacques-Alain Miller: “L’experiència del Real en la cura psicoanalítica” (1998-1999), ens trobem amb un esforç d’ordenament de la doctrina del gaudi.

D’aquest ordenament resulten sis paradigmes.

Es tracta d’una successió de moments que donen compte dels desplaçaments, de les escansions, creuaments i torsions que articulen la teoria del subjecte de la paraula amb la pulsió freudiana. 

Els sis paradigmes mostren, així, les fites de la transformació dels valors assignats al gaudi des de l’Estadi del mirall fins a Aún.

El gaudi, senyalava Lacan, és el que dona unitat al nostre camp i en ell els seus avatars es posen en perspectiva.

 

Bibliografia:

Lacan, J., Escritos 1 y 2, Siglo XXI editores, Madrid, 1989.

Miller, J-A., La experiencia de lo Real en la cura psicoanalítica, Paidós, Buenos Aires, 2003.

RESPONSABLE   Shula Eldar

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge