Àrea de la Tètrada | Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana | Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

“S1 és un operador d’alienació, i com a tal, es pot col·lectivitzar. Freud ho va anomenar ideal del jo i Lacan, en la seva primera formalització, ho va escriure amb una I majúscula. Més tard, en la segona formalització, va proposar l’escriptura S1 i, d’aquesta manera, ho va generalitzar, ja que es refereix a més al Nom del Pare i a moltes altres coses. Ara bé, aquest S1 està en tensió amb el que designa a com a plus de gaudi particular del subjecte” (p.24). D’aquesta manera presenta Jacques-Alain Miller el programa del curs amb el títol en castellà “Los signos del goce” i en francés "Ce qui fait insigne".

Es tractarà de poder seguir els seus desenvolupaments en els que va desbrossant, en Lacan, des de la identificació, mode d’alienació al Altre, fins a la particularitat del gaudi autista del símptoma. “Mantenir la distància entre a i S1” que implica l’acció de l’analista, ens portarà a una topologia necessària per a poder escriure el nus que està en funció.

La diferència entre l’unari, la unitat i l’Un serà un dels eixos que extraurem per a poder seguir els canvis en la teoria del significant en l’ensenyança de Lacan. La qual cosa ens ajudarà a entendre les implicacions clíniques de les articulacions entre el registre del significant i del gaudi per a poder donar compte de múltiples fenòmens en la clínica així com del seu destí en l’experiència analítica.

 

Bibliografia:

 

Miller J.-A., Los signos del goce, curso de la orientación lacaniana 1986-87, Buenos Aires, Paidós, 1998, caps 1-12.

Lacan J., El Seminario. Libro IX, La identificación,  (1961-62)  inédito.

Lacan J., El Seminario libro 19, ...O peor, Buenos Aires, Paidós.

RESPONSABLE   Montserrat Puig

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge