Àrea de la Tètrada | Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana | Mòdul B. "Els signes del gaudi"

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

En aquest curs, J.A Miller distingeix entre l’orientació del subjecte per la insígnia, significant, i la orientació lacaniana de l’anàlisi o orientació pel real.

Després de fer un recorregut pel símptoma en l’ensenyança de Jacques Lacan fins arribar al sinthome (mixt de símptoma i fantasma, de significació i gaudi), Miller situa aquesta segona orientació com la via del sinthome.

El subjecte busca d’entrada fer-se representar per la insígnia, marca de la resposta de l’Altre del significant, per posar remei a la seva falta-en-ser primera. El desig de l’analista, no obstant, contravé aquesta orientació fins a portar al subjecte a franquejar el pla de les identificacions significants i reconèixer-se en una modalitat de gaudi singular.  No es tracta en aquest punt per al subjecte de la insígnia sinó de les marques, els signes del gaudi que li són propis.

La identificació al sinthome del final d’anàlisi no és doncs una operació significant. I és, per tant, sense l’Altre. El subjecte inventa una nova manera de relacionar-se amb la seva modalitat de gaudi, que implica un saber fer amb ella. És en aquest punt que pot sorgir un significant nou que té per ell una funció de nominació.

El treball d’aquest segon quadrimestre implicarà l’estudi dels capítols que van del 13 al 26 del curs de Miller, i algunes lectures complementàries de l’última ensenyança de Jacques Lacan. 

 

Bibliografia:

 

J.-A Miller, Los signos del goce, curso de la orientación lacaniana 1986-7, Buenos Aires, Paidós, 1998, caps. 13-26.

RESPONSABLE   Margarita Álvarez

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge