Àrea de la Tètrada | Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan | Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

La repetició imaginaria parteix de la imatge especular, però d’allò que a aquesta imatge li manca. La repetició simbòlica és la sèrie, tal com Lacan la desenvolupa en el Seminari sobre “La carta robada”: lligada a la circulació del desig, entre el subjecte i l’Altre, i retorn. L’objecte a recupera per a sí una dimensió de repetició que ens porta al real. La repetició real vindrà lligada, des de Freud, a la pulsió de mort; i en Lacan, al forat del gaudi.

 

Bibliografia:

 

Freud,S., “Más allá del principio de placer” (1920), en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, vol. XVIII, p. 1-62.

Lacan, J., Escritos, Barcelona, RBA, 2006. Especialmente: “El seminario sobre La carta robada” (1956), p. 5-55; “El estadio del espejo como formador de la función del yo” (1949), p. 86-93; “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” (1959), p. 513-564.

Lacan, J., El Seminario, Libro XI, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis (1964), Barcelona, Paidós, 1984;  El seminario, libro XVIII, De un discurso que no fuera del semblante (1971), Buenos Aires, Paidós, 2009; El seminario, libro XXIII, El sinthome (1975-76), Buenos Aires, Paidós, 2006.

Miller, J-A., Los signos del goce (1986-1987), Buenos Aires, Paidós, 1998; El ser y el Uno (2011) inédito.

RESPONSABLE   Antoni Vicens

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge