Antena clínica de Tarragona

Des del curs 2016-2017 es desenvolupa un espai de formació clínica a Tarragona, que té com a eix explorar l’ús de la psicoanàlisi en la clínica actual.

La clínica psicoanalítica és una clínica sota transferència, que en l’abordatge del patiment psíquic té els seus trets propis.

Les activitats d’aquest espai s’estructuren a partir d’un recorregut pels conceptes principals de Freud i Lacan, tractant de mostrar la seva articulació pràctica sostinguda i la seva vigència oberta a noves aportacions.

En col·laboració amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Reus, es realitzen presentacions clíniques, que afavoreixen la transmissió clínica en viu, i de les quals es busca obtenir-ne ensenyances en un treball posterior de taller clínic.

És una formació que es dirigeix tant als participants novells com als de més recorregut interessats en la clínica psicoanalítica, i a l’extensió de la formació dels professionals de la salut mental, en el que es coneix com la psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.

CURS 2020-2021

Presentacions Clíniques a l’hospital

Aquesta activitat, anomenada des de la tradició psiquiàtrica “presentació de malalts”, que Lacan va sostenir durant tota la seva ensenyança, és una disciplina de formació clínica. Basada en l’escolta directa d’un cas clínic, es realitza amb la presència del pacient, que és entrevistat per un docent a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

Calendari:  17 de novembre de 2020, 19 de gener, 16 de març, 18 de maig de 2021.
Horari: de 12:30 a 14:30 hores.
Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte 2, Reus.

Taller Clínic

Activitat orientada pels elements singulars de cada presentació prèvia. És un treball destinat a la represa de la construcció del cas, abordar les línies importants de l’estructura o l’estudi detallat que proporcioni una demostració o ensenyança.

Calendari: 1 de desembre del 2020, 2 de febrer, 6 d’abril i 1 de juny del 2021.
Horari: de 20:00 a 21,30 hores.
Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona.

Cicle sobre la formació del simptomes i el seus usos

Quan algú es dirigeix a consultar ho fa a partir de fenòmens simptomàtics que es manifesten en forma de queixa o de patiment, però sovint això no és suficient per començar una cura psicoanalítica. Una de les coses que adverteix Freud és que un símptoma és ja una resposta al servei d’un funcionament.

Caldrà delimitar allò que ha vingut a desestabilitzar aquest funcionament, i com es dirigeix a buscar un complement. Això és una dificultat tècnica, que caldrà mesurar en la transferència, i que planteja qüestions ètiques perquè ens referim a un subjecte. 

Localitzar i formalitzar el símptoma des del començament és fonamental per a iniciar i orientar un tractament, i si no volem confondre subjectes de diferents estructures clíniques. A l’hora, una investigació d’aquesta naturalesa ens permet recórrer les variades maneres en la formació dels símptomes i els seus usos.

També veurem com es construeix un cas o seqüència clínica, sense que això menystingui  la singularitat del subjecte.

Programa

 • La posada en forma del símptoma en les entrevistes preliminars
  Què és la rectificació subjectiva? Què són les entrevistes preliminars? Què vol  dir dirigir una cura?
 • El símptoma com alló més real del subjecte
  Inconscient, pulsió, gaudi. El gaudi del símptoma.
 • La “realitar sexual” implicada en el símptoma
  Sentit i significació. El cas del petit Hans. La realitat sexual.
 • El simptoma com esdeveniment de cos
  Lallengua. El misteri del cos parlant.
 • Les lliçons de les psicosis
  La fixació de gaudi. Hipocondria, Melanconia, esquizofrènia
 • El partenaire-simptoma
  Clínica de l’amor,
 • La construcció del cas
  Sense estàndar. El singular com a variació de l’estructura.
 • L’orientació lacaniana
  L’Escola i el passi. El cartel. La formació de l’analista.

Calendari: 3 de novembre, 15 de desembre i 12 de gener de 2020, 16 de febrer, 2 de març, 20 d’abril, 4 de maig i 15 de juny de 2021.
Horari: de 20:00 a 21:30 hores.
Lloc: Fortuny, 23, 1r Tarragona.

Inscripció

Per inscriure’s es recomana tenir un nivell de quart any d’estudis superiors i/o un exercici professional en l’àmbit de la salut mental.

Els que desit.gin fer-ho per primera vegada hauran de sol·licitar prèviament una entrevista d’admissió.

Informació i contacte: antenaclinica.tgn@gmail.com / 679 92 69 69.

La inscripció és conjunta a totes les activitats.

Matrícula: 160€.

Per a formalitzar la inscripció, han de dirigir-se al següent enllaç: 

https://antenaclinicatarragona.wordpress.com/informacions/