Àrea de la Tètrada | Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud | Mòdul A. Cas Juanito

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

En la lectura del cas Juanito destacarem la dimensió d’invenció pròpia de la producció del símptoma i el fantasma, en especial en la infància. 

Tractarem de respondre a dues preguntes: que va ensenyar Juanito a Freud? Que li va ensenyar a Lacan?

Freud troba en el cas Juanito, entre altres coses, elements fonamentals per a verificar la seva tesi sobre la sexualitat infantil i per a desenvolupar la seva teoria sobre el fal·lus.

Però la lectura d’aquest cas freudià té conseqüències importants en l’ensenyança de Lacan. Li serveix, entre altres coses, per avançar en la seva concepció de la metàfora paterna i en el seu ús de les categories imaginari, simbòlic i real, també per a convertir en operatives les nocions de metàfora i metonímia, més enllà de la qüestió del pare. El mateix podem dir de certs avenços importants en la concepció del fantasma. De la interpretació que fa Lacan del cas, ens interessarà el que anomenarem la pragmàtica del símptoma i del fantasma, essencials per a situar una diferencia central entre la perspectiva de la psicoanàlisi i altres formes de tractament. Es tracta d’entendre una operació fonamental del subjecte, determinar quins són els mitjans dels que es serveix, per a poder determinar millor en què pot consistir l’operació del analista. 

 

Bibliografia:

 

Freud, S., “Análisis de la fobia de un niño de cinco años”, Obras Completas, Amorrortu, Buenos Aires, 1980, Vol. X, p.1-118.

Lacan, J., El Seminario, libro IV, La relación de objeto, Paidós, Barcelona, 1995, p. 201-446.

RESPONSABLE   Enric Berenguer

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge