Àrea de la Tètrada | Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan | Mòdul A. Repetició

2n Quadrimestre. La repetició

Perquè un sempre s’entrebanca amb la mateixa pedra? Perquè repetim actes o pensaments que generen malestar? La repetició és un concepte que arribarà a constituir un dels majors descobriments de la psicoanàlisi: la hipòtesi de la pulsió de mort formalitzada per Freud al 1920, represa per Lacan amb el concepte de gaudi. Treballarem aquest concepte fonamental des de la qüestió del símptoma l’arrel del qual és l’addicció, per a reprendre una frase de J.-A. Miller del seu últim curs, El ser y el Uno. El símptoma es repeteix, i en aquesta repetició hi ha quelcom indesxifrable, però també hi ha la iteració. 

 

Bibliografia:

 

Freud S., “Proyecto de psicología para neurólogos ”, Obras completas, Vol. I, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1994.

Freud S., “Recordar, repetir y reelaborar”, op. cit., Vol. XII.

Freud S., “Más allá del principio de placer”, op. cit., Vol. XII.

Miller J.-A., , El ser y el Uno, Curso de la orientación lacaniana, 2011, inédito (hay clases publicadas en la revista Freudiana.

Lacan J., El Seminario, Libro XI, Los cuatros conceptos fundamentales, Buenos Aires, Paidós, 1995.

RESPONSABLE   Isabelle Durand

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminari i Cicle de conferències

Taller del Seminari

Cicle de conferències

Àrea de la Tètrada

Seminari d’Actualització de les estructures clíniques en els casos de Freud

Mòdul A. Cas Juanito

1r Quadrimestre. Juanito revisitat (resolució curativa i posició sexual)

2n Quadrimestre. El cas Juanito. Pragmàtica de la metàfora i la metonímia en el símptoma i el fantasma.

Mòdul B. "L' home dels llops"

1r Quadrimestre. Identificacions i gaudi

2n Quadrimestre. Gaudi xifrat

Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan

Mòdul A. Repetició

1er Quadrimestre. La repetició, imaginària, simbòlica, real

2n Quadrimestre. La repetició

Mòdul B. La transferència

Anual. La transferència

Seminari L’inconscient en el segle XXI. L’orientació lacaniana

Mòdul A. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

1er Quadrimestre. "L'experiència del Real en la cura psicoanalítica"

2n Quadrimestre. Els paradigmes del gaudi

Mòdul B. "Els signes del gaudi"

1er Quadrimestre. Identificació i signes del gaudi

2n Quadrimestre. L' orientació pel sinthome versus l'orientació per la insígnia

Seminari d’Elucidació de les pràctiques de la terapèutica

Anual

Mòdul A. Com orientar-se en la clínica?

Mòdul B. La funció de la repetició en l’experiència analítica

Seminaris d’investigació

Anual

Mòdul A. Clínica pragmàtica de les neurosis i de les psicosis

Mòdul B. Ressons del llenguatge