Àrea de la Tètrada | Seminari Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi de Lacan | Mòdul A. Repetició

2n Quadrimestre. La repetició

Perquè un sempre s’entrebanca amb la mateixa pedra? Perquè repetim actes o pensaments que generen malestar? La repetició és un concepte que arribarà a constituir un dels majors descobriments de la psicoanàlisi: la hipòtesi de la pulsió de mort formalitzada per Freud al 1920, represa per Lacan amb el concepte de gaudi. Treballarem aquest concepte fonamental des de la qüestió del símptoma l’arrel del qual és l’addicció, per a reprendre una frase de J.-A. Miller del seu últim curs, El ser y el Uno. El símptoma es repeteix, i en aquesta repetició hi ha quelcom indesxifrable, però també hi ha la iteració. 

 

Bibliografia:

 

Freud S., “Proyecto de psicología para neurólogos ”, Obras completas, Vol. I, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1994.

Freud S., “Recordar, repetir y reelaborar”, op. cit., Vol. XII.

Freud S., “Más allá del principio de placer”, op. cit., Vol. XII.

Miller J.-A., , El ser y el Uno, Curso de la orientación lacaniana, 2011, inédito (hay clases publicadas en la revista Freudiana.

Lacan J., El Seminario, Libro XI, Los cuatros conceptos fundamentales, Buenos Aires, Paidós, 1995.

RESPONSABLE   Isabelle Durand

Comparteix

  • Comparteix a Twitter
  • Comparteix a Facebook
Activitat del curs 2017 - 2018