SEMINARI DEL CAMP FREUDIÀ: cursos anteriors

  • La cosa vacía

    Iván Ruiz

    Referencia del Seminario 7 ("La ética del psicoanálisis", J. Lacan) al texto "Situaciones infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el impulso creador", de Melanie Klein, presentada en el S.C.F. de Barcelona el 23.2.2002

    a NODVS I de Març de 2002
Si continua navegant rebrà aquestes cookies. Conegui la nostra política al respecte.   
Utilitzem cookies +