Antena clínica de Tarragona

Des del curs 2016-2017 es desenvolupa un espai de formació clínica a Tarragona, que té com a eix explorar l’ús de la psicoanàlisi en la clínica actual.

La clínica psicoanalítica és una clínica sota transferència, que en l’abordatge del patiment psíquic té els seus trets propis.

Les activitats d’aquest espai s’estructuren a partir d’un recorregut pels conceptes principals de Freud i Lacan, tractant de mostrar la seva articulació pràctica sostinguda i la seva vigència oberta a noves aportacions.

En col·laboració amb el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital de Sant Joan de Reus, es realitzen presentacions clíniques, que afavoreixen la transmissió clínica en viu, i de les quals es busca obtenir-ne ensenyances en un treball posterior de taller clínic.

És una formació que es dirigeix tant als participants novells com als de més recorregut interessats en la clínica psicoanalítica, i a l’extensió de la formació dels professionals de la salut mental, en el que es coneix com la psicoanàlisi aplicada a la terapèutica.

CURS 2022-2023

Presentacions clíniques a l’hospital

Aquesta activitat, anomenada des de la tradició psiquiàtrica “presentació de malalts”, que Lacan va sostenir durant tot el seu ensenyament, és una disciplina de formació clínica.

Basada en l’escolta directa d’un cas clínic, es realitza amb la presència del pacient, que és entrevistat pel docent a càrrec de la presentació. Posteriorment es debat amb els participants sobre l’entrevista realitzada.

 

Calendari: 22 novembre, 17 gener, 21 març, 6 juny.

Horari: de 12:30 a 14:30 h

Lloc: Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda Dr. Laporte, 2. Reus

 

Taller clínic

Activitat orientada pels elements singulars de cada presentació prèvia. Es tracta d’un treball destinat a la represa de la construcció del cas, a l’abordatge de les línies importants de l'estructura o a l'estudi detallat que proporcioni una demostració o ensenyament.

 

Calendari:

Horari: de 20:00 a 21:30 h

Lloc: Fortuny, 23, 1r. Tarragona

 

Cicle de conferències

El diagnòstic: el seu ús i la seva utilitat

No pot haver-hi una pràctica ben fonamentada en la psicoanàlisi sense un diagnòstic acurat. És una condició per als objectius pràctics relatius a la direcció del tractament. Però com orientar-se? Quin ús en fem? I quina utilitat donar-li?

Examinarem les principals aportacions de Freud i Lacan sobre la qüestió tenint en compte la clínica actual. Amb Freud, l’herència i separació de la clínica psiquiàtrica. Per la seva part, Lacan construeix definicions molt precises, netament diferenciables, per abordar els fenòmens de la bogeria i, al mateix temps, descarta qualsevol classe de segregació que deixa sense sentit tota normalitat estàndard. L’ús del diagnòstic no pot suposar una normativització del subjecte sota les regles socials, sinó una orientació en el camí a una solució no estàndard que no està per fora del llaç social. 

 

El diagnòstic en la psiquiatria i la psicoanàlisi.

La bogeria i la psicosi. Diagnòstic diferencial.

El procés diagnòstic en psicoanàlisi.

La clínica del singular en front de les epidèmies diagnòstiques

Les infàncies “híper”: prudència diagnòstica

La normalitat i allò fora de la normalitat

Problemàtiques diagnòstiques en el consum de substàncies en adolescents

Més enllà de la conducta, el símptoma

 

Calendari:

Horari: de 20:00 a 21:30 h

Lloc: Fortuny, 23, 1r. Tarragona 

 

Coordinació del curs:

M. Àngela Gallofré, Gemma Ribera, Josep Sanahuja

 

Coordinació de les Presentacions clíniques:

Montserrat Puig, docent de la Secció Clínica de Barcelona.

Tre Borràs, directora del Servei d'Addiccions i Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Reus.

 

Inscripció:

Per inscriure’s es recomana tenir un nivell de quart any d’estudis superiors i/o un exercici professional en l’àmbit de la salut mental.

Els inscrits per primera vegada cal que sol·licitin una entrevista personal d’admissió.

La inscripció és conjunta a totes les activitats.

Preu: 160€

Reserva de places: https://antenaclinicatarragona.wordpress.com

Més informació:

antenaclinica.tgn@gmail.com | 679926969