Docents

Docents de l'SCB

Anna Aromí
Anna Aromí

És psicoanalista a Barcelona.

Llicenciada en Filosofia i lletres (Ciències de l'Educació). És membre (AME) de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. AE de l’Escola Una (2013-2016). Actualment forma part del Grup Impulsor de Rel i Llamp, pertanyent a la red Zadig (Zero abjection democràtic International group). Co-coordinadora de la Secció Clínica de Barcelona (2012-2016). Fou una de les impulsores del Grup d'Investigació Psicoanàlisi i Pedagogia (1995-2005) i dels Stages de formació permanent a Sitges. Inicià la Tertúlia de Cinema: el cinema de Lacan (2001-2008).

Fou Responsable Editorial de la revista del El Niño(1995-2002), amb la Direcció de Judith Miller i dirigí la Col·lecció de Llibres de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià (1998-2000). Publica habitualment les seves produccions a les revistes internacionals del Camp Freudià.

Miquel Bassols
Miquel Bassols

És psicoanalista membre de l' Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP-Espanya) i de l'École de la Cause freudienne (ECF-França). Llicenciat en Psicologia, especialitat Clínica, per la Universitat de Barcelona. Doctorat pel Departément de Psychanalyse de l’Université de Paris 8.

Ha format part del Secretariat del Seminari del Camp Freudià de Barcelona des del seu inici el 1985. Coordinador de la Secció Clínica de Barcelona des de la seva fundació el 1988.

Ha estat president de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi, i ha format part del seu Consell des de la seva fundació en períodes diversos.

Autor de múltiples artícles en revistes com ara Ornicar?, Uno por Uno, de la qual fou director, Freudiana, EL Psicoanálisis, La Cause freudienne, Quarto, traduïdes a diverses llengües.

Autor dels llibres següents: La psicoanàlisi explicada als mitjans de comunicació (Eolia, Barcelona 1997), La interpretación como malentendido (Colección Diva, Buenos Aires 2001), Finales de análisis (Pomaire, Caracas 2007), Llull con Lacan. El amor la palabra y la letra en la psicosis (Gredos 2010), Lecturas de la página en blanco. La letra y el objeto (Miguel Gómez Ediciones 2011), Tu Yo no es tuyo. Lo real del psicoanálisis en la ciencia (Tres Haches 2011).Lo femenino, entre centro y ausencia (Grama, 2017), Una política para erizos y otras herejías psicoanalíticas (Grama, 2018).

Enric Berenguer
Enric Berenguer

Psicoanalista a Barcelona. Actual president de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisis (ELP).

Membre de la Asociaciò Mundial de Psicoanàlisi (AMP) i de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP), Analista Membre de l'Escola (AME). 

Supervisió clínica del CDIAP de Sant Boi, de la Comunitat Terapèutica del Maresme, de CSS de l'Ajuntament de Barcelona i del CSMIJ de Calella.

Ha publicat artícless en Freudiana, Colofón, La Cause Freudienne, Opçao Lacaniana, Quimera i El País. Entre les seves traduccions destaquen els llibres IV, V, VIII i X de El seminario de Jacques Lacan (Paidós). És autor de: ¿Cómo se construye un caso?, Ed. Capitón. col. Seminarios Clínicos, Psiconálisis: enseñanzas, orientaciones, debates, Ed. UC Guayaquil, La significación del falo, Cuadernos del Ines, Nº 3,"Lo social, salvo el amor", Serie Conferencias Públicas, n. 2, NEL Bogotá 2009, "Elogio de la angustia", Serie Conferencias Públicas, n. 3, NEL Bogotá 2010, "Paternidad vs. Parentalidad", Cuadernos del Cid, n. 5, Nel Bogotá 2006, "Depresión y rectificación subjetiva", en Depresiones y psicoanálisis, Ed. Grama, 2006, "Un sujeto que no atiende (al significante", en DDA, ADD, ADHD, como ustedes quieran, Ed. Grama, 2006.

Alicia Calderón de la Barca
Alicia Calderón de la Barca

Psicoanalista a Barcelona i Girona.
Psicòloga clínica per la Universitat de Rosario - Argentina. Ajudant de docència en Psicologia clínica a la Universitat de Rosario-Argentina (1972-1975). Analista Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi (AME). Analista Membre de l'ELP Secció Catalunya. Docent del Institut del Camp Freudià - Secció Clínica de Barcelona.  Membre de la comissió de publicacions del Cercle Psicoanalític de Catalunya i de la Revista Noventa del Cercle Psicoanalític de Catalunya. Directora de Freudiana (1997-98). Responsable del Grup d'Investigació de la Secció Clínica de Barcelona ¿Clínica o avaluació? Alguns dels articles publicats:
Joan Riviere y el secreto de lo femenino - Uno por Uno Nº 36 Simbólico, imaginario y real y condición de amor: sobre el caso de "La joven homosexual"  Revista Noventa (abril) Artificio de artista - Caldero de la Escuela - Eol Nº 38 "Esos puntos radicales de lo real..." Freudiana  1 Karen Horney y el "sueño de la mujer toda" Freudiana 8 La locura del yo - Freudiana 13 El montaje de una ilusión: la "play-scene"- Freudiana 17 El padre real : un operador estructural- Freudiana 22 La verdad de la "Crítica" - Freudiana 27 Enigma de las epifanías- Nodus (publicación on-line)El silencio de la escuela - Freudiana 58

Anna M. Castell
Anna M. Castell

És psicoanalista membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlis (ELP-España) i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP). Llicenciada en Psicologia, especialitat Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorat en Psicologia, per la Universitat de Barcelona.

Docent de la Secció Clínica de Barcelona -  Institut del Camp Freudià.

DEA, Diploma d’Estudis Avançats per el Institut del Camp Freudià “La frigidez y lo real de la feminidad”.

Autora d’articles en publicacions com Uno por Uno, Freudiana, El Psicoanálisis, El Caldero de la Escuela, Encore la psychanalyse. També a Cuadernos de Psicoanálisis, Nodus, Ornicar? Digital i altres publicacions sota els auspicis del ICF i la AMP.

Lucía D
Lucía D'Angelo

Llicenciatura de Psicòloga, atorgat per la Universidad Nacional de Rosario, Rosario (Argentina), el 25 de març de 1976. Homologat per la Universitat de Barcelona, Barcelona (Espanya) per a l'exercici professional a Espanya, el 5 de març de 1979.

Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Analista membre de l'Escola (AME) de l'Orientació Lacaniana, Argentina. Analista membre AME de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, Espanya. Analista de l'Escola (AE) (1997-2000) de l'AMP. Expresidenta de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, Espanya 2008-2010.

Diplôme d'Études Approfondies: Mémoire de DEA "L'homosexualité masculine. Developpement hystorique et conceptuel dans l'œuvre de Freud». Directeur de recherche: Jacques-Alain Miller. Université de Paris VIII, Saint Denis, France, l'1 de juliol de 1994.

Diplôme de Doctorat de Psychanalyse: These de Doctorat: "Li désir masculin et ses Perversions". Directeur de recherche: Serge Cottet. Université de Paris VIII. Saint-Denis, Paris, France. 2003.

Autora de La homosexualidad masculina. Ensayos freudianos sobre la sexualidad. Editorial Síntesis, Espanya, 2004.

Algunes publicacions:

"Pedro", a Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse. La Conversation de Barcelone. París, 2005.

"Le désir masculin et ses perversions". Difusión Anrt. Atelier nacional de reproduction des thèses, Lille (França) 2005.

"Une question de discipline", a Variétes de l'humeur. Conversarion du Cercle Uforca. Navarin, 2008, París.

"Le sentiment de la vie", a Clinique et pragmatique de la désinsertion en Psychanalyse, Mental nº 24, FEEP, 2010.

"El sentimiento de la vida", a Clinica y pragmática de la [des] inserción en Psicoanálisis, El Psicoanálisis N. 16, ELP, 2009.

Irene Domínguez
Irene Domínguez

Psicoanalista a Barcelona, membre de l'ELP i AMP des de 2011. 

Coordinadora junt amb José Manuel Álvarez del Grup d'Investigació "Toxicomanies i Alcoholisme" 

DEA "Recorrido de la sublimación en psicoanálisis" presentat en la SCB juny 2015. 

Isabelle Durand
Isabelle Durand

És psicoanalista a Barcelona. Membre de la Associaciò Mundial de Psicoanàlisi (AMP) i de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP).
Llicenciada en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Màster en Psicoanàlisi per la Université Paul-Valéry de Montpellier (França).
DEA. Diploma d'Estudis Avançat de la Secció Clínica de Barcelona).
Publica regularment articles en revistes com Freudiana de la qual va ser directora, El Psicoanálisis així com en publicacions internacionals.
Autora del llibre “El superyó femenino. Las afinidades entre el superyó y el goce femenino” (editorial Tres Haches).

Shula Eldar
Shula Eldar

Analista membre de l' Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi.

Analista de L'Escola entre els anys 1998-2001.

M.A en Psicologia clínica i B.A en Sociologia per la Universitat de Tel-Aviv. 

Docent de la Secció Clínica de Barcelona.

Directora de la revista "Freudiana", 1995-1997.

Responsable del Grup d'Investigació del Institut del Camp Freudià: ¿Clínica o Evaluació?

Coautora de: "Deber de memoria". Editorial Grama. 2005.

Compiladora de: "Mujeres: Una por Una". Col.lecció ELP. Gredos, 2009.

Entre els articles publicats:

El Olvido. Uno por Uno. Nº 46.

El asiento del analista. En: Freudiana Nº 23.

De unos a otros. Acerca de la transferencia de trabajo. En: Freudiana Nº 26.

Zukufunksmusik. En: Freudiana Nº 40.

Un deseo lacaniano. En: Freudiana Nº 58.

El orden simbólico en el siglo XXI. No es más lo que era... En: Freudiana Nº 64.

¿De qué le hablaban a Freud las mujeres? Nodus. Publicació on-line de la SCB.

 

Xavier Esqué
Xavier Esqué

Xavier Esqué i Abelló és psicoanalista a Barcelona. A.M.E. de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de la Asociació Mundial de Psicoanàlisi. A.E. (2003/06). Coordinador del Institut del Camp Freudià en Espanya. Va ser President de la ELP (2006/08).

Psicòleg especialista en Psicología Clínica. Supervisiò clínica dels CSMA de Nou Barris, Calella i Masnou. Va ser responsable clínic del Centre de Salut Mental "Nou Barris" de Barcelona (1990-2012).

Va impartir seminaris i conferències en diferents ciutats d'Europa i de Llatinoamèrica. Va publicar articles en revistes nacionals i internacionals.

Entre altres publicacions destaquem:

"¿Amar al padre o al sinthome?". Seminarios en Caracas. La función del sinthome. Grama ediciones, 2007.

"Psicoanálisis con niños". Tramar lo singular. Compiladora Irene Kuperwajs. Text: Ficciones familiares y real en juego. Grama ediciones, 2010

"¿Cómo se forman los analistas?". Acto analítico y práctica de la interpretación. Grama ediciones, 2012.

Claudia  González
Claudia González

Analista practicant. Membre de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP), de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP) i de la Nova Escola Lacaniana (NEL). Doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Filosofia. Psicòloga Clínica en la Institució Balmes, a Sant Boi de Llobregat. Diploma d’Estudis Avançats (DEA) per la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Diploma d’Estudis Avançats (DEA) de l’Institut del Camp Freudià d’Espanya, defensat el febrer de 2016, amb el títol “L’escriptura de Pier Paolo Pasolini: lalangue i l’ús de la lletra”. Va ser directora de la revista Freudiana els anys 2017 i 2018.

Ha estat docent en les universitats Rafael Landívar, Francisco Marroquin i Sant Carlos, de Guatemala, així com en el Centro de Investigación y Docencia (CID) de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) de Guatemala.
Actualment és docent en el Máster “Actuació clínica en psicoanàlisi i psicopatologia” de la Universitat de Barcelona.

Artícles i capítols de llibre publicats a: Pier Paolo Pasolini: entre art et philosophie (épure-Éditions et Presses universitaires de Reims, Paris), TABULA (ACF-Voie domitienne), Revista Enlaces, Lacaniana, Freudiana, Análisis, The Wannabe, Radar, Cuadernos de psicoanálisis, ¿Con qué sueñan los niños? (NED Ediciones) y aperiòdicament en la secció El Diván del diari La Vanguardia.

Elvira Guilañá
Elvira Guilañá

Psicoanalista, AME de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Docent de la Secció Clínica de Barcelona. Psicòloga clínica. Doctorat en Psicopatologia de la infància i adolescència, Doctora en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vicente Palomera
Vicente Palomera

És psicoanalista membre de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP-Espanya) i de l’Escola d’Orientació Lacaniana (EOL-Argentina). Honorary Member of Lacanian Compass (USA). Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Psicologia Clínica. DEA per la Universitat de Paris VIII. Doctorat pel Department de Psychanalyse de l’Université de París VIII. Fou president de la ELP-España (2002-2004) i de la Federació d’Escoles Europees de Psicoanàlisi (2007-2010). Actualment, co-coordinador de la Secció Clínica de Barcelona i docent de la mateixa, des de la seva fundació. Autor de nombrosos articles en revistes com 0rnicar?, Freudiana, El psicoanálisis, La Cause freudienne, Quarto, Analysis, traduïts en diverses llengües. Docent en nombroses ciutats europees i americanes. Autor de varis llibres. Des de 2006, dirigeix la col·lecció de llibres de psicoanàlisi de la ELP (Gredos editores).

Estela Paskvan
Estela Paskvan

Analista Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi del Camp Freudià (Espanya). Analista Membre de l'Escola de l'Orientació Lacaniana (Argentina). Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Analista de l'Escola Una (2002-2005). Llicenciada en Ciències Socials, UNL, Argentina.

Últimes publicacions: "La conclusión del cártel del pase, una cuestión de tiempo intersubjetivo" a Revista "Freudiana" N. 62; "El post-analítico no existe” a Revista "Lacaniana" N. 9; "El cártel se deja enseñar” en Revista "El Psicoanálisis" N. 20;  "Comentario del Capítulo 1 del Seminario XX de J. Lacan”, a Cuadernos de Psicoanálisis del Instituto del Campo Freudiano en España N. 33; "Encrucijadas subjetivas” a "Suicidio, Medicamentos y Orden Público", V.V.A.A., Edit. Gredos.

Montserrat Puig
Montserrat Puig

Psicoanalista membre AME de l'ELP i de l'AMP. Metge psiquiatra. DEA du Champ Freudien, Départament de Psychanalyse Université Paris VIII (1987). Responsable clínic del Programa d'Atenció a la Crisi i Prevenció del suïcidi dreta de l'Eixample (Barcelona) 2003-2014. Unitat Mèdic-Educativa UME Centre l'Alba (Barcelona). Coautora i compiladora del llibre "Suicidio, Medicamentos y Orden Público" ed. RBA

Marta Serra
Marta Serra

És llicenciada en Psicologia clínica. Psicoanalista, Membre (AME) de l'ELP i de l'AMP, AE (2017-2020). Fou directora de "Cuadernos de Psicoanálisis" (revista de l'Institut del Camp Freudià a Espanya) i de "El psicoanálisis" Revista de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Actualment, es co-coordinadora de la Secció Clínica de Barcelona.

Araceli Teixidó
Araceli Teixidó

Psicoanalista a Barcelona i al Maresme.
Membre de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi y de la Associació Mundial de Psicoanàlisi.
Psicòloga clínica.
DEA a la SCB del ICF amb la Tesi: El desig de l’analista: transferència i pulsió
Doctora en  Filosofia per l’UAB amb la tesi: Una crítica del principi d’autonomia des de la perspectiva de la psicoanàlisi. El cas de la violència contra els professionals sanitaris.
Psicòloga a les Unitats Sociosanitaries de l’Hospital Sant Jaume (Calella)
Docent associada del Màster de Psicologia General Sanitària de la facultat de Psicologia de l’UAB des del curs 2014-15
Docent associada del Màster Salut Mental Comunitària de l’UB des del curs 2017-18
Membre de la comissió organitzadora del Seminari del Camp Freudià a Barcelona
Responsable de l’equip coordinador de la Red Psicoanálisis y Medicina (ICF)
Responsable del Taller de paraula en medicina a la Secció Clínica de Barcelona (ICF)

Hebe Tizio
Hebe Tizio

És psicoanalista. Membre de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Doctora en Psicologia. DEA Universitat París VIII. Psicòloga especialista en psicologia clínica. Participa en projectes de recerca i Màsters internacionals. Publica regularment a Freudiana i El Psicoanàlisi i a diferents publicacions internacionals.

Antoni Vicens
Antoni Vicens

És psicoanalista membre (AME) de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l' Associació Mundial de Psicoanàlisi; AE (2008-2011). És també Professor Titular de filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona. President de l' ELP (2013-2014), membre del seu Consell d'Administració (2000-2004; 2008-2012) i Director de la Comunitat de Catalunya de la ELP (2005-2007). Director de les revistes Freudiana (1991-1992) i El Psicoanálisis (2004-2005). Doctor en Filosofia (Tesi: La paraula i el llenguatge en la psicoanàlisi). Docent del Instituto del Campo Freudiano (a España, Italia, Irlanda, Suiza e Israel).

Últimes publicacions: "Prólogo" a J.-A. MILLER, El Hombre de los lobos (Madrid, Gredos, 2011); "El universo concentracionario", en Freudiana 62; "Las locuras de Hamlet y la del mundo", en Freudiana 63; "El caso Aimée y la soberanía del síntoma", en Cuadernos de Psicoanálisis 33; "De guerra, muerte y culpa", en El Psicoanálisis 19; “El pase en la Escuela y la irrealización generalizada”, en El Psicoanálisis 21; “Política, estrategia y táctica”, en El Psicoanálisis 23; “Real, imaginario y simbólico: nueva escritura”, en El Psicoanálisis 24; “¿Qué es una Escuela de psicoanálisis?, en El Psicoanálisis 26; “Discreta verdad”, en Freudiana 71; “Política de Schreber”, en Freudiana 72. “Mística y psicoanálisis”, en El Psicoanálisis 28. “Resta-t-il dit”, en La Cause du désir, 87. “Freud y la sexología”, en Cuadernos de Psicoanálisis, 37. “Nota sobre lalangue”, en Enlaces 19. “¿Es posible un autoretrato sin espejo?”, en Análisis 27. Capítulo “Guerra, dictadura y régimen de goce en el franquismo”, en El psicoanálisis a la hora de la guerra, Marie-Hélène Brousse (compiladora), Buenos Aires, Tres Haches 2015.

Libros: Traducción y edición de Sigmund FREUD, Escrits metapsicològics, Barcelona, Eds. 62, 2005. Lenta, precipitadamente. Una experiencia psicoanalítica, Buenos Aires, Unsam, 2013. No todo es política en la orientación lacaniana, Barcelona, RBA, 2018.

Docents encarregats

Margarita Álvarez
Margarita Álvarez

Margarita Álvarez Villanueva és psicoanalista a Barcelona. Analista Membre de l'Escola (AME) de l'ELP  i l'AMP.

Titulació acadèmica: Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.

De 1980 a 1984 treballa en el camp de l'autisme i la psicosi infantil en el Centre Terapèutic Bellaire (Bellaterra). De 1984 a 1996, la seva activitat professional es desplega en els marcs de la xarxa de salut mental i de la psiquiatria comunitària, primer amb adults (Unitat de Crisi i Hospital de Dia de la Comunitat Terapèutica de Malgrat de Mar) i, després, amb nens i adolescents (Centre de Salut Mental infantojuvenil de l'Hospital de Calella).

Des de l'inici, la seva tasca a la xarxa pública es compagina amb la seva tasca a la pràctica privada. En l'actualitat compagina el treball clínic amb el de supervisió clínica en diferents institucions.

Des de 2020 coordinadora de la Secció Clínica de Barcelona.

Col·laboradors

Begoña Ansorena
Begoña Ansorena

Diplomada en Infermeria i Llicenciada en Psicologia per la Universitat del País Basc (U.P.V.E.H.U)

Psicoanalista, Membre de l'ELP-AMP.

Psicòloga clínica del Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), pertanyent a la xarxa d'utilització pública del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.

 

Neus Carbonell
Neus Carbonell

Neus Carbonell, psicoanalista a Barcelona, és membre de l'ELP i de l'AMP. Llicenciada en Filologia per la Universitat de Barcelona, en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya i Doctora en Literatura Comparada per la Universidat d'Indiana (EEUU). De les seves publicacions asenyalem els seus libres més recents:  La dona que no existeix. De la Ilustració a la Globalització (Eumo Editorial), Cultura i subjectivitat (Editorial UOC),  No todo sobre el autismo [escrit conjuntament amb Iván Ruiz] (Editorial Gredos). Forma part de l'equip clínic del Centre L'Alba i és docent de la Universitat Oberta de Catalunya.

Pepa Freiría
Pepa Freiría

Psicoanalista a Barcelona. Psicóloga especialista en psicologia clínica. Membre de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de la Associació Mundial de Psicoanàlisi. Certificat d’Estudis Clínics. Institut del Camp Freudià-Secció Clínica de Barcelona.

Psicòloga i responsable de la coordinació i la formació del equipo tècnic del Servei d’Acolliments Familiars de Drecera. Coautora de Actualitat de la pràctica de l’acolliment en familia aliena, Módul de la Universitat Oberta de Catalunya  (UOC). Supervisora clínica dels equips tècnics de Seguiment  d’Acolliment en Família Extensa de Drecera i del CSMA de Vilafranca del Penedès.

Diverses publicacions en revistes de Psicoanàlisi  i coautora del libre Delirios y debilidades, ed. Gredos.

Gabriela  Galarraga
Gabriela Galarraga

Psicoanalista Membre AME de l'Escuela Lacaniana de Psicoanàlisis i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi . Llicenciada en Psicologia, especialitat en Psicologia clínica. Residencia en Formació Psicoanalítica (PIR) Fundación Puigvert. Hospital de San Pablo de Barcelona 1985­-1989. Directora de la Revista Freudiana 2008-2010.  Responsable Unitat de Psicologia IMT. Coordinadora de Klinike, Unitat de Psicologia i Psiquiatria a la Clínica del Remei.

Erick González
Erick González

És psicoanalista a Barcelona, membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP) i de l'Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP).
Llicenciat en Psicologia per la UBA (Veneçuela).
Va participar en la Tétrada de la Secció Clínica de Barcelona entre els anys 2006-2011.
Participant en els Grups de recerca sobre Toxicomanies i Alcoholisme, sobre psicosi i autisme, i de psicoanàlisi aplicada a la institució (des del 2006).
Director del programa d'atenció i seguiment a les toxicomanies (*UMDM), psicòleg en el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD) per a laAgència de Salut Publica de Barcelona (ASPB).
Coordinador del Àrea de Sant Boi i Baix Llobregat, de l’Associació TEAdir.
Ha publicat nombrosos escrits en la Revistes Nodvs, L’Atelier, Freudiana, La Psicoanàlisi, La Cause du Désir, Mental, Registros, Punto de fuga, factor a, entre altres.
Ha participat amb un escrit en el llibre “Autismo | Transferencia | Invención” publicat en 2021, en Grama.

Silvia Grases
Silvia Grases

Psicoanalista a Barcelona. Psicòloga Especialista en Psicologia Clínica.

Membre de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi.

Psicòloga a la Fundació Privada Catalana de l’Hemofilia i Responsable del Servei de Psicología de l’Associació Catalana de l’Hemofília.

Docent del Màster Salut Mental Comunitària de la UB.

Col·laboradora a la coordinació del Grup d’Investigació “Psicoanàlisi i Medicina” de la SCB-ICF entre 2003 i 2008 (al costat de la Rosa Mª Calvet, responsable).
Membre de la comissió organitzadora del Seminari del Camp Freudià a Barcelona.

Membre de l’equip coordinador de la Red Psicoanálisis y Medicina (ICF)

Rosa-Alba Zaidel
Rosa-Alba Zaidel

És analista Membre de l'Escola Lacaniana de Psicoanàlisi. Coordinador d'Àrea del Seminari del Camp Freudià SCB. Col·laboradora de les revistes Freudiana i El Psicoanálisis. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires. Col·legiada núm. 10790.