Institut del Camp Freudià: Diplomes

En el marc de la Section Clinique de Paris, Bordeaux i Bruxelles; Secció Clínica de Barcelona; Sezioni Cliniche di Roma, poden preparar-se diferents certificats i diplomes, subordinats a les condicions d'accés, a les formalitats particulars d'inscripció i als llocs i seus que es detallen:

  • Certificat d'Estudis Clínics (Secció Clínica de Barcelona)
  • Attestato di Studi Clinici (Sezioni Cliniche di Roma)
  • Attestation d'Etudes Cliniques (Section Clinique de Paris, Section Clinique de Bruxelles, Section Clinique de Bordeaux)
  • Diplôme d'Etudes Supérieures d'Université -niveau maîtrise- (Section Clinique de Paris)
  • Diploma de Estudios Clínicos (Tètrada de la Secció Clínica de Barcelona)
  • Diplôme de Formation Supérieure Spécialisée d'Université -niveau DESS- (Section Clinique de Paris)
  • Diplôme d'Etudes Approfondies (Section Clinique de Paris)
  • Diploma de Estudios Superiores (Secció Clínica de Barcelona)
  • Doctorat (Section Clinique de Paris)

Preparació de memòries

Tots aquests diplomes impliquen la redacció de memòries que han de tenir la qualitat i la presentació que correspon a les publicacions de bon o alt nivell. Les memòries corresponents a la Secció Clínica de Barcelona podran ser escrites en català o en castellà.

Les memòries corresponents a la Section Clinique de Paris s'hauran d'escriure en francès. Les memòries de la Section Clinique de Bruxelles es podran escriure en francès o holandès. La memòria de la sezione Cliniche di Roma, en italià.

La informació completa, així com les condicions particulars d'admissió, inscripció i assistència obligatòria a les Unitats Clíniques, Cursos, Seminaris i Conferències per a cada diploma de les Seccions Clíniques, així com les equivalències per als alumnes estrangers, es poden sol·licitar:

Barcelona
Secretaria de la Secció Clínica de Barcelona
C/ Santa Perpètua, 10-12. 08012 Barcelona
Bordeaux
Secrétariat de la Section Clinique de Bordeaux
82, cours Aristide Briand, 33000 Bordeaux.
Bruxelles
Secrétariat de la Section Clinique de Bruxelles
51 Square Vergote, 1040 Bruxelles.
París
Service Étranger, Secrétariat du Département de Psychanalyse, Université de Paris VIII
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis, Cédex 02.
Roma
Secretariato de la Sezioni Cliniche di Roma
Via Biferno 4, int.4, 00199 Roma.