Programa del curs 2021-2022

Activitats del curs

Programa

Àrea del Seminari del Camp Freudià

Àrea d'Extensions del Seminari

Taller del Seminario del Camp Freudià de Barcelona

Jacques Lacan, El Seminari, Llibre 19, ...o pitjor

Activitats declarades

Activitats declarades del Grup de Treball Psicoanalític del Garraf. Curso 2021-2022