Secció Clínica de Barcelona: Funcionament

L'Institut del Camp Freudià a Espanya inicià les seves activitats l'any 1985 amb la creació del Seminari del Camp Freudià a Barcelona.

Després de tres anys de funcionament, fou creada la Secció Clínica de Barcelona l'any 1988 per Jacques-Alain Miller.

Les activitats de l'ICF s'han anat multiplicant des d'aleshores a diverses ciutats de l'Estat espanyol.

L'ensenyança de la Secció Clínica segueix l'orientació marcada per l'ensenyança de Jacques Lacan, el Seminari del qual va assegurar per ell mateix la formació permanent de diverses generacions d'analistes.

L'ensenyança dispensada per l'Institut és una ensenyança tant teòrica com clínica, té un carácter sistemàtic i gradual, d'acord amb els principis que varen orientar la creació del Departament de Psicoanàlisi de la Universitat de Paris VIII. És un principi de l'Institut que la docència es fonamenti en un treball d'investigació.

Les activitats tenen lloc d'octubre a juny.

Les sol·licituds d'admissió es poden presentar fins el 30 de setembre.

Direcció i coordinació

Direcció: Jacques-Alain Miller
Coordinació: Margarita Álvarez
Assessor: Miquel Bassols
Gestió: “Asociación Poros” de Catalunya